Adalet, halkın gıdasıdır, insan ona daima muhtaçtır.

F.R.De Chateaubriand

Karadağ Hukuk

Hakkımızda

Karadağ Hukuk

Karadağ Hukuk Bürosu birçok alanda deneyimli kadrosu ile faaliyet göstermekle beraber, ekibinin şahsi uzmanlıkları doğrultusunda; İcra Hukuku, Ticaret Hukuku, Rekabet Hukuku, Ceza Hukuku, İş Hukuku gibi alanlarda faaliyet göstermekle beraber, alışılmış hukuk bürolarının uzmanlıkları dışında özellikle; Mesleki Yeterlilik, Uluslararası ve Ulusal Akreditasyon ile özellikle Personel Belgelendirme alanlarında uzmanlığa, deneyimli kadroya sahip olup bunun neticesinde de ülke çapında geniş müvekkil ağına hizmet sunmaktadır.

dot shape

MYK Konusunda Uzman Avukatlık Bürosu

MYK (Mesleki yeterlilik kurumu) alanında her türlü uyuşmazlığa hızlı şekilde çözümler üretiyoruz.

archery

MYK Avukatlığı Hakkında
Sıkça Sorulan Sorular

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı “Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu” ile kurulmuştur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Kurum; 5544 sayılı Kanunda belirtilen hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabi olmak üzere kurulmuş kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli bir kamu idaresidir.

myk logo
dot shape2

Hukuki mücadelenizde daima yanınızdayız!

hammer
book